top of page

Agility

 

Agility je výchovná a zábavná činnosť psovoda so psom

(obaja tvoria jeden tím).


Je určený pre všetkých psov a pre psovodov všetkých vekových kategórií.
Pes bez vôdzky a obojku prekonáva na povel psovoda prekážky.


Od psovoda sa vyžadujú rýchle reakcie a premyslené vedenie psa.


Psovi a psovodovi by malo agility prinášať radosť

a prehlbovať ich partnerský vzťah.


Podľa nárokov na výkon je možné prevádzkovať agility ako vrcholový šport, ale aj ako rekreačnú hru.

Bližšie informácie nájdete na: www.agility.sk 

bottom of page