Novinky

Najbližšie víkendové stretnutie

každú nedeľu

o 14.00 hod.

Vstup z ulice

Švermova 3

Snina

Vitajte na stránke

Kynologického areálu VOUK, ktorý sa venuje širokej verejnosti v meste Snina v oblasti kynológie a teda starostlivosti, výcviku, výchove a poradenstvu ohľadom psov.

Taktiež riešime individuálne problémy v oblasti výchovy, socializácie a povahových vlastností psa.